Op deze locatie hebben wij de gevel betimmeringen geschilderd.